پروژه های اجرایی

پروژه های اجرایی

پروژه های اجرایی

پروژه های اجرایی

نصب ساندویچ پانل کرمانشاه

پروژه های اجرایی ساندویچ پانل مجتمع صنعتی ماموت لیست نصابان ساندویچ پانل صفحه تولیدکنندگان ساندویچ پانل صفحه اجرای پوشش سوله صفحه نصب ساندویچ پانل صفحه 

نمونه کار پروژه اجرایی

کارفرما : پست گاز کوهدشت 

پیمانکار اجرای : نمایندگی  نصب و اجرای شرکت ماموت

۰۹۱۲۳۸۲۷۸۶۵کلیک کنید

محل اجرا پروژه : ایلام کوهدشت نمونه کار پروژه اجرایی

متریال مصرفی: ساندویچ پانل سقفی , ورق فلاشینگ , ورق آبرو ورق نما دامپا 

خدمات : تهیه و طراحی و نصب ساندویچ پانل سقفی و فلاشینگ تاج و زیر تاج به همراه آبرو واجرای نما دامپا 

نصب ساندویچ پانل دانشکاه شیراز

پروژه های اجرایی ساندویچ پانل مجتمع صنعتی ماموت لیست نصابان ساندویچ پانل صفحه تولیدکنندگان ساندویچ پانل صفحه اجرای پوشش سوله صفحه نصب ساندویچ پانل صفحه 

نمونه کار پروژه اجرایی

نام پروزه : دانشگاه پیام نور شیراز 

پیمانکار اجرای : نمایندگی نصب و اجرای شرکت ماموت

۰۹۱۲۳۸۲۷۸۶۵کلیک کنید

کارفرما : دانشگاه پیام نور شیراز 

پیمانکار نصب و اجرا : نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت

محل اجرا پروژه : شیراز  دانشگاه پیام نور نمونه کار پروژه اجرایی

متریال مصرفی : ساندویچ پانل سقفی , ورق فلاشینگ , ورق آبرو 

خدمات : تهیه و نصب ساندویچ پنل سقفی و نصب ورق آبرو وفلاشینگ

نصب پانل دیواری و سقفی تهران شهریار

پروژه های اجرایی

نمونه کار پروژه اجرایی

نام پروزه : انبارشرکت بهرسان دارو 

پیمانکار اجرای : نمایندگی نصب و اجرای شرکت ماموت

۰۹۱۲۳۸۲۷۸۶۵کلیک کنید

محل اجرا پروژه : تهران- شهریار نمونه کار پروژه اجرایی

متریال مصرفی : ساندویچ پانل سقفی  و دیواری قوطی شاسی کشی , ورق فلاشینگ و آبرو  

خدمات : تهیه و طراحی و نصب ساندویچ پانل سقفی و دیواری , شاسی کشی , نصب ورق آبرو فلاشینگ تاج وزیر تاج 

نصب ورق شیروانی کرج هشتگرد

پروژه های اجرایی ساندویچ پانل مجتمع صنعتی ماموت لیست نصابان ساندویچ پانل صفحه تولیدکنندگان ساندویچ پانل صفحه اجرای پوشش سوله صفحه نصب ساندویچ پانل صفحه 

نمونه کار پروژه اجرایی

نام پروزه : اجرای پوشش سوله هلالی 

پیمانکار اجرای  :  نمایندگی  نصب و اجرای شرکت ماموت

۰۹۱۲۳۸۲۷۸۶۵کلیک کنید

محل اجرا پروژه : ایران  – کرج   نمونه کار پروژه اجرایی

متریال مصرفی: ساندویچ پانل سقفی  

خدمات : تهیه و طراحی و نصب ساندویچ پنل سقفی

نصب پانل سقفی کشت صنعت بندر گز

پروژه های اجرایی

نصب ساندویچ پانل سقفی و دیواری

پروژه های اجرایی

نصب ساندویچ پانل سقفی گرگان

پروژه های اجرایی

نمونه کار پروژه اجرایی

نام پروزه : اجرای پروژه شرکت جوجه کشی 

پیمانکار اجرای  : نمایندگی نصب و اجرای شرکت ماموت

۰۹۱۲۳۸۲۷۸۶۵کلیک کنید

محل اجرا پروژه : ایران  – بندر گز نمونه کار پروژه اجرایی

متریال مصرفی: ساندویچ پانل سقفی  , ورق آبرو , ورق فلاشینگ 

خدمات : تهیه و طراحی و نصب ساندویچ پنل سقفی و آبرو ونصب ورق فلاشینگ تاج و زیر تاج

 نمونه کار پروژه اجرایی

نام پروزه : پروژه آموزش کوهنوردی 

پیمانکار اجرای  : شرکت طنین پوشش

نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت ۰۹۱۲۳۸۲۷۸۶۵کلیک کنید

محل اجرا پروژه : ایران  – تهران -رینه لاریجان

متریال مصرفی: ساندویچ پانل سقفی  ,و ساندویچ پانل دیواری , ورق آبرو , ورق فلاشینگ , قوطی 

فعالیت اجرایی : نصب ساندویچ پانل سقفی به آبرو و فلاشینگ و شاسی کشی و نصب ساندویچ پانل دیواری

نمونه کار پروژه اجرایی

نام پروزه : پروژه بیمارستان گرگان

پیمانکار اجرای  : شرکت طنین پوشش

نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت ۰۹۱۲۳۸۲۷۸۶۵ کلیک کنید

محل اجرا پروژه : ایران  – گرگان 

متریال مصرفی : ساندویچ پانل سقفی  , ورق آبرو , ورق فلاشینگ 

خدمات :  تهیه و نصب ساندویچ پانل سقفی , ورق آبرو , فلاشینگ زیرتاج و بالای تاج